Wat is een Subluxatie?

Er is sprake van een chiropractische subluxatie wanneer één of meer wervels in de wervelkolom uit hun ideale positie raken en/of er een bewegingsbeperking tussen twee wervelgewrichten (fixatie) ontstaat. Hierdoor kan er druk en/of irritatie op een spinale zenuw van het ruggenmerg ontstaan met als gevolg een functiestoornis van de zenuw.

Spinale zenuwen zijn de zenuwen die tussen twee wervels uit de wervelkolom vanuit het ruggenmerg naar buiten komen. De druk of irritatie op deze zenuwen kunnen communicatieproblemen veroorzaken in de informatie die door deze zenuwen worden getransporteerd.


Illustratie over hoe subluxatie het zenuwstelsel verstoord. Wat is een subluxatie?
Door een subluxatie kan de functie van het zenuwstelsel verstoord worden. De gevolgen hiervan o.a. kunnen zijn: pijn, spierverzwakking, spierverkramping, gevoelloosheid, verstoringen in het functioneren van organen etc.

Wat is het effect hiervan op ons lichaam?

Je zenuwstelsel controleert en coördineert alle functies van je lichaam. Als je de signalen die door de zenuwen gaan belemmert, ontvangen delen van het lichaam niet de juiste informatie en kunnen dan dus niet voor 100% hun toegeëigende functies uitoefenen. Met andere woorden: delen van je lichaam zullen niet goed functioneren.

Er zijn 3 soorten stress die een chiropractische subluxatie veroorzaken:


1. Mechanische stress

Deze ontstaat veelal door een plotselinge en onvoorziene beweging, zoals een whiplash, een auto-ongeval, een val van de trap of een misstap, bijvoorbeeld omdat u een trede niet gezien heeft. Of door chronische overbelasting, zoals. verkeerd tillen, een verkeerde houding, verkeerd schoeisel et cetera. Het is goed mogelijk dat de klachten zich pas veel later voordoen. Ook bevallingen kunnen subluxaties veroorzaken.


2. Chemische stress

Het menselijk lichaam kan niet tegen bepaalde stoffen als nicotine, cafeïne, medicijnen. Koffie kan een chronische subluxatie van de borstwervels veroorzaken. De reden hiervoor is als volgt: irritatie van het maagslijmvlies leidt tot een teveel aan zenuwimpulsen naar het ruggenmerg. Dat gedeelte van het ruggenmerg stroomt als het ware over, waardoor een verkramping van de spieren tussen de wervels op dat niveau ontstaat. Het bewegingssegment zal hierdoor slechter kunnen bewegen, waardoor de subluxatie ontstaat.

De irritatie blijft voortduren en de impulsen vloeien over naar andere zenuwbanen (zoals naar de grote buikspieren), met als gevolg verkramping. Ook te weinig vitaminen, te weinig water, roken, te vet eten, teveel koolhydraten, koffie, alcohol, aspartaam et cetera kunnen een subluxatie veroorzaken.


3. Psychisch/emotionele subluxatie

Stress is een veel voorkomend verschijnsel deze tijd. Stress werkt cumulatief. Oftewel: het bouwt zich op. Stress geeft een verhoogde spierspanning wat leidt tot het ontstaan van subluxaties. Deze subluxaties op hun beurt veroorzaken weer meer spierspanning waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. In het doorbreken van deze cirkel speelt de chiropractor een belangrijke rol.

Onderzoeken bewijzen steeds meer de negatieve effecten van chiropractische subluxaties op ons lichaam. Het wegnemen ervan doet het herstellende vermogen van ons lichaam toenemen. Om werkelijk gezond te functioneren moet je zenuwstelsel vrij zijn van elke verstoring in het doorgeven van haar signalen. De verantwoordelijkheid van de chiropractor is om subluxaties op te sporen, ze te verminderen of te corrigeren. Dit wordt gedaan door een serie van specifiek ontworpen chiropractische correcties.

Heeft u vragen over subluxatie of chiropractie in het algemeen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0182 – 570124.

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak