De Nederlandse Chiropractoren Associatie

Logo van de Nederlandse Chiropractie Associatie (NCA)

De Nederlandse Chiropractoren Associatie, kortweg N.C.A. is de beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland. Al vanaf de oprichting in 1975 streven zij naar erkenning van de chiropractie in Nederland en maken zich sterk voor de kwaliteit van de aangesloten chiropractoren.

Mede door die inspanningen zijn de vergoedingen van verzekeraars de laatste jaren duidelijk toegenomen en neemt het aantal verwijzingen van reguliere artsen jaarlijks toe.

De komende jaren wil de N.C.A. zich sterk maken voor titelbescherming en het creëren van een eigen plek in de gezondheidszorg. Daarnaast wil de instantie ervoor zorgen dat patiënten met rug-, nek- en hoofdpijnklachten in eerste instantie bij een chiropractor terechtkomen. Momenteel is een chiropractor te vaak de laatste strohalm.

Voor u en voor de zorgverzekeraar is het van belang dat de chiropractische behandeling wordt uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar van wie de kwaliteit bekend is bij de beroepsorganisatie.


De N.C.A. laat alleen chiropractoren toe als zij voldoen aan de volgende eisen:

  • De vooropleiding: VWO met wis-, natuur- en scheikunde; hetzelfde als voor de studie medicijnen in Nederland.
  • Opleiding chiropractie aan één van de wereldwijd erkende colleges; overal in de wereld worden door de beroepsverenigingen dezelfde eisen gehanteerd.
  • Na- en bijscholing.
  • Voor buitenlandse chiropractoren: de eis om de Nederlandse taal te beheersen op een behoorlijk niveau.

Als u vragen heeft, of wanneer u meer informatie wilt ontvangen kunt u de website van de N.C.A. raadplegen.


De S.C.N. (Stichting Chiropractie Nederland)

scn

De Stichting Chiropractie Nederland (S.C.N.), bestaande uit het College Chiropractie en de Chiropractoren Registratie Commissie, probeert de chiropractie in Nederland nader te definiëren.

Deze stichting stelt de regels vast voor opleiding en nascholing alsook de eisen aan de chiropractiepraktijk, de gedragscode, de klachten- en geschillen-commissie en de voorwaarden voor registratie voor nieuwe collega’s.

De S.C.N. heeft als doel de kwaliteit van de chiropractische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken middels een onafhankelijk registratiesysteem. De S.C.N. tracht haar doelstelling na te streven aan de hand van onder andere duidelijk omschreven protocollen en richtlijnen voor onder meer het Graduate Education Programme, dat aansluit op de opleiding, nascholing en het vaststellen van minimale eisen voor (her)registratie.

Zo vermeldt bijvoorbeeld het beroepsprofiel van de chiropractor wat het beroep precies inhoudt en op welke wijze een chiropractor is opgeleid en te werk gaat.

Heeft u vragen over de NCA of SCN? Neem dan contact op via het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0182 – 570124.

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak