De geschiedenis van chiropractie

In 1995 bestond chiropractie 100 jaar. In die 100 jaar heeft zich een ware evolutie afgespeeld. Wereldwijd zijn er nu meer dan 60.000 chiropractoren en daarmee is chiropractie, na allopathie en de tandheelkunde, de derde geneeswijze.

Door de opkomst van andere disciplines die ogenschijnlijk hetzelfde te bieden hebben zijn er de laatste jaren verschillende effectiviteit studies gedaan. Hieruit blijkt ook weer dat het niet om een eendagsvlieg gaat maar om een serieuze beroepsgroep die zichzelf niet als alternatief ziet, maar juist supplementair aan het reguliere veld.

Eigenlijk is chiropractie al veel ouder dan 100 jaar. Soortgelijke behandelvormen werden al door onze oude geneesheren gebruikt. Toen was al bekend dat er een relatie was tussen het functioneren van de wervelkolom en de gezondheid.


Het belang van een goed werkende wervelkolom

Hippocrates is de vader van de geneeskunde en als eerste heeft hij de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom beschreven. Hij zag al een relatie tussen het functioneren van de wervelkolom en het functioneren van de rest van het lichaam.

D.D.Palmer (1845-1913), ontdekker van de chiropractie. Chiropractie gaat uit van het vermogen van het lichaam om zichzelf te kunnen genezen, vooropgesteld dat het zenuwstelsel optimaal funktioneert. D.D. Palmer noemde dit vermogen: "Innate Intelligence".
D.D.Palmer (1845-1913), ontdekker van de chiropractie. Chiropractie gaat uit van het vermogen van het lichaam om zichzelf te kunnen genezen, vooropgesteld dat het zenuwstelsel optimaal funktioneert. D.D. Palmer noemde dit vermogen: “Innate Intelligence”.

Galenus beschreef veel later het belang van een goed werkende wervelkolom en gezondheid. In het Amerikaanse Davenport, probeerde Dr. D.D. Palmer in 1895 zijn dove bediende het gehoor terug te geven. De man was 18 jaar daarvoor bij een ongeluk betrokken geweest en voelde iets kraken in zijn rug.

Kort na het ongeluk werd hij bijna geheel doof. Palmer onderzocht de wervelkolom en vond een wervel die verschoven bleek. Hij plaatste de man op een tafel, zette zijn handen op de wervelkolom en gaf een korte snelle duw en hoorde een zachte “klik”. Na 18 jaar doof te zijn geweest kon de man weer horen!

Palmer dacht het middel tegen doofheid gevonden te hebben. Vele dove patiënten stelden zich onder zijn behandeling – echter zonder resultaat. Wat hij wel vond was bepaalde relaties tussen klachten en probleemgebieden in de wervelkolom.


Meer dan 200 chiropractors in ons land

Zijn zoon, B.J. Palmer, zette zijn werk voort op een academisch niveau, deed veel wetenschappelijk onderzoek en richtte de eerste chiropractische universiteit op in Amerika.

In de meer dan 100 jaar van zijn bestaan is de wetenschap van de chiropractie steeds verder ontwikkeld en zijn er meerdere behandeltechnieken ontstaan. Heden ten dage is chiropractie, na medicijnen en tandheelkunde, de meest verbreide vorm van geneeskunde in de wereld.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er al chiropractoren in ons land werkzaam. Door de wetgever werd hen het werken soms onmogelijk gemaakt en werden ze regelmatig bedreigd met vervolging. Op het ogenblik zijn er meer dan 200 chiropractors in ons land werkzaam.

Heeft u vragen over de geschiedenis of over chiropractie in het algemeen? Neem dan gerust contact op via het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0182 – 570124.

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak