Scoliose is een scheefgroei van de wervelkolom die een zijdelingse verkromming geeft. Het is een afwijking die zich meestal op jeugdige leeftijd openbaart.

Wilt weten of uw kind een scoliose heeft? Laat uw kind met bloot bovenlijf met de rug naar u toe staan en dan langzaam naar voren buigen. Kijk daarbij nauwkeurig naar het verloop van zijn ruggengraat en stand van de schouderbladen.

Ontstaat er een bocht (gibbus)? Dan is de kans groot dat uw kind inderdaad een scoliose heeft. U kunt de rug van uw kind ook altijd door een chiropractor laten controleren.


Scolioze oorzaak

De oorzaak kan liggen in afwijkingen van het bot, de zenuwen, de spieren of het bindweefsel. In 80% van de gevallen is de oorzaak van een scoliose echter onbekend, wat in de medische wereld een idiopathische scoliose genoemd word.

Dit is één van de redenen waarom screening van de ruggengraat bij schoolkinderen belangrijk is. Scoliose geeft – zeker bij kinderen – op zich geen pijn, maar kan wel een vermindering van bijvoorbeeld de longwerking tot gevolg hebben.

Hoe eerder scoliose ontdekt en behandeld wordt, des te groter de kans op een succesvolle scoliose behandeling.


Scoliose verminderen met correctieve brace

In samenwerking met Advanced Bracing Technique USA, hebben wij een geheel nieuwe aanpak van de scoliose problematiek geïntroduceerd. Chiropractor Blaauw was niet tevreden over de resultaten die behaald werden met de Boston brace voor zijn dochter en is op zoek gegaan naar een correctieve brace.

Dr. Copes, praktijk houdend in Baton Rouge, heeft al jarenlang ervaring met een correctieve brace. Deze brace is uniek. Het is namelijk niet alleen de bedoeling om verergering van de scoliosis te voorkomen, maar ook om de scoliosis te verminderen.

Het corrigeren van de scoliose bocht gaat volgens een nauwgezet protocol. Hierbij spelen voeding, flexie-distratie, neurologische trainingen, rekoefeningen en spierstimulatie een belangrijke rol.

De keuze op de Copes brace brace is gevallen vanwege de dynamische correctie mogelijkheden met luchtkussens, de zogenoemde “pneumatic force factors”.

Naast de brace moet er een orthopedisch en neurologisch trainingsprogramma worden gevolgd, inclusief optimaal voedingsregime.


Traject scoliose behandeling

Scoliose behandeling Chiropractie Blaauw

Om correctie te kunnen bewerkstelligen worden er tijdens een scoliose behandeling correctieve krachten uitgeoefend op alle posities van de bochten van de wervelkolom en ribben. Het bovenlichaam moet in een symmetrische omgeving worden geplaatst, ontlast van gravitatiekrachten zodat de aanwezige structuren optimaal kunnen worden gecorrigeerd.

De op het lichaam toegepaste krachten mogen geen drukplekken of schade veroorzaken aan de huid. Het bovenlichaam wordt ontlast van sacrale 1 tot en met thoracale 2 in een anterior-cephalic richting. De gravitatiekrachten worden via de brace overgebracht op de iliac crest. De luchtkussens kunnen dan hun geleidelijke correctieve krachten op de ribben en wervelkolom uitoefenen.

Door de luchtverplaatsing in de luchtkussens blijft er een constante correctieve kracht plaatsvinden op de ribben en de gewrichten van de wervelkolom, onafhankelijk van de positie van de patiënt, hetzij in stand, lopen, bukken, zitten of liggen.

De plaatsing van de luchtkussens wordt bepaald met röntgenfoto’s. De brace is totaal niet meer dan 5 mm dik en kan dus bijna onopvallend gedragen worden onder de kleding van de patiënt. Er is normale vrijheid van bewegen van armen en benen mogelijk.


Voor de diagnostiek zijn nodig:

  • Anamnese, met o.a. een overzicht van alle doorlopen behandelingen, huidige klachten etc.
  • Een volledig orthopedisch en neurologisch onderzoek. Bij het neurologisch onderzoek hoort ook een oogonderzoek en balansonderzoek, dit omdat deze een integraal geheel vormen bij de stabiliteit van de wervelkolom.
  • Full-spine röntgenfoto’s in neutrale anterior-posterior richting, lateroflexie naar links en rechts en een laterale neutrale opname.
  • Een oppervlakte elektromyogram in neutrale-, anteflexie- en retroflexiepositie.
  • Een bloed-, urine- en speekselonderzoek d.m.v. QFA en een adrenal-, thyroid en sexhormoontest.

Deze laboratorium onderzoeken zijn noodzakelijk om het functioneren op celniveau zo goed mogelijk te kunnen inschatten en op basis daarvan kunnen voedings- en supplementatie adviezen gegeven worden.


1. Productie van de correctieve brace

Net zoals bij het aanmeten van een maatpak, worden er bij de patiënt een serie maten genomen. Deze zijn noodzakelijk zijn voor het optimaal kunnen modelleren van de brace.

Van het bovenlichaam van de patiënt wordt een gipsafdruk gemaakt. Deze is vanaf de linker en rechter anterior superior iliac spine tot en met thoracale.

Van deze gipsafdruk wordt een positief gipsmodel gegoten en deze wordt gemodificeerd naar een zo symmetrisch mogelijk model, afhankelijk van de gegevens van de rontgenfoto’s en de lichaamsmetingen. Er is dus sprake van maatwerk.

Van het positieve model wordt met behulp van verhitting van thermoplastisch materiaal en orthopedisch foam een brace gemaakt. Op de website van Dr. Copes is een animatie te zien van de brace. Ook worden de luchtkussens beschreven.


2. Bracing procedure

De brace dient 6 weken gedragen te worden gedurende 20 uur per dag. Na deze gewenningsperiode kunnen de luchtkussens in de brace geplaatst worden en geleidelijk worden opgepompt ter stimulering van de osteoclastic en osteoblastic activiteit, teneinde een correctieve druk uit te oefenen op de aanwezige bochten.

Om de 2 maanden wordt er een neutrale anterior-posterior röntgenfoto gemaakt en op basis van de wervelkolom stand wordt bepaald in welk luchtkussen er meer lucht kan worden toegevoegd.


3. Oefen- en correctieprogramma

Naast de brace wordt er een trainingsprogramma doorlopen, met een orthopedisch en neurologisch doel. Patiënt dient iedere avond 18 minuten lang voor het naar bed gaan ter correctie, derotatie en mobilisatie op de rug op een boogstructuur te liggen (CLF-board) ter hoogte van de convexe bochten.

Een speciaal oefenprogramma, ter mobilisatie en spierversterking, wordt 2x per week gedaan in samenwerking met een Cesar therapeute. Daarnaast moet de patiënt deze oefeningen elke de dag zelf thuis doen.


4. Ademhalingsoefeningen

Om de dag moet de patiënt in de brace 18 minuten op een stepper trainen. Dit terwijl de patiënt onder 4 kg tractie staat en rechtuit moet kijken naar een verticaal streep patroon ter stimulering van de “vertical visual axis, oprichtreflex en cross crawl patronen.

Een proprioceptieve stimulering wordt 2x per week gedurende 18 minuten gegeven met de brace aan d.m.v. een galileo-vibratie plaat, dit terwijl de patiënt onder 4 kg tractie staat en rechtuit moet kijken naar een verticaal streeppatroon ter stimulering van de “vertical visual axis”.

Balanstraining op elektronische weegschalen wordt 2x per week gegeven met als doel gelijke gewricht-perceptie te trainen. Interferentiestroom (SMST-scoliosis muscle stimulation therapy), 3x per week, wordt gegeven op basis van de uitslag van een oppervlakte emg.

Tijdens de stroomtherapie wordt de patiënt d.m.v. wiggen in een gecorrigeerde houding neergelegd. Om de 2 maanden wordt er een nieuwe oppervlakte emg gemaakt ter beoordeling van de aanwezige spierspanning.


5. Hydrotherapie

5x Week moet de patiënt een bad nemen in Baking Soda, dit om de melkzuur opbouw in de huid te neutraliseren. De tijdsduur van een bad is 18 minuten.


6. Chiropractische correcties

Zonder brace wordt, op een speciale flexie-distractie behandeltafel, tijdens de neerwaartse distractie beweging door de chiropractor een wervelde rotatietechniek uitgevoerd. Naast de bovenstaande correcties worden er ook nog specifieke correcties gegeven ter hoogte van de gefixeerde wervels.

Tijdens de flexie-distractie wordt er bij de patiënt ook een laterale tractie van 10 kilogram gegeven ter mobilisatie en correctie van de verschillende bochten. Deze flexie-distractie duurt 18 minuten en wordt 2x per week gedaan.

Met de brace aan wordt ook 2x per week een flexie distractie gegeven. Ribcorrecties worden gegeven ter mobilisatie van de thorax.


7. Voedingsadviezen en supplementatie

Om het bovenstaande programma tot een goed eind te brengen dienen de cellen in een optimale status te verkeren. Het leven is afhankelijk van de gezondheid en vitaliteit van een cel en de cel is hiervoor afhankelijk van het biologische terrein waarin hij zich bevindt.

Om dit te kunnen meten wordt er gebruik gemaakt van “Biological Terrain Assessment (BTA)”, tegenwoordig heet dit QFA (Quantitative Fluid Analyzer).

De QFA kan veranderingen in de omgeving van de cel ontdekken, voordat er fysieke klachten optreden. De QFA maakt gebruik van speeksel, urine en bloed om de oxidatieve stress niveau op cellulair niveau te kunnen bepalen.

Deze precieze metingen vertellen ons over de biochemische omgeving waarin de cellen van de patiënt zich bevinden, het geeft dus een “in-depth” inzicht in de patiënt zijn persoonlijke biochemie en hierdoor in de conditie van de patiënt.

Door de zwakke kanten van de patiënt in kaart te brengen en te monitoren kan de therapie makkelijker worden bijgestuurd indien noodzakelijk. (Understanding the Redox (rH2) Measurement of the Biological Terrain (BTA) by Dr. Robert C. Greenberg)


Andere noodzakelijke testen zijn:

  • Adrenaal stress index
  • Vrouwelijke hormoon panel
  • Kort thyroid panel
  • Neurospectrum
  • Haar analyse

Afhankelijk van de testresultaten zal een supplementatie protocol worden opgesteld. Op het ogenblik is alleen Juice + als supplementatie voorgeschreven. Juice + is een extract van 17 soorten groenten en fruit in capsule vorm. Het moeder bedrijf, NSA heeft veel onderzoek laten verrichten naar dit product.

De laatste jaren wordt met name extern onderzoek gedaan, op verzoek kan ik U voorzien van wetenschappelijk documentatie.


Scoliose behandeling

Wilt u uw kind laten behandelen voor scoliose? Hoe eerder scoliose ontdekt en behandeld wordt, des te groter de kans op een succesvolle behandeling.

U kunt eenvoudig een afspraak maken voor een behandeling.

Heeft u vragen over de behandeling van scoliose? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact op via het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0182 – 570124.

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak