Meer en meer ouders worden geconfronteerd met de diagnose en of het vermoeden van ADHD/ PDD-NOS, Dyslexie en andere leer en gedrags verstoringen zoals Autisme, Asperger, NLD, OCD, CDD, Dispraxie, terwijl er vaak geen of te weinig adequate begeleiding / behandeling voor deze problemen wordt geboden. Deze brochure is specifiek bedoeld voor ouders, begeleiders en leerkrachten van kinderen met leer en of gedragsproblemen, ook wanneer er niet specifiek sprake is van een diagnose.

Er is sprake van een neurologisch probleem

Wereldwijd is de consensus dat bij al de reeds genoemde diagnoses er sprake is van een neurologisch probleem. De normale functie en ontwikkeling van het zenuwstelsel zijn in meer of mindere mate verstoord. Er is meestal geen sprake van een ziekteproces maar sprake van verminderde functie in specifieke hersenonderdelen! Hoewel er in de afgelopen decennia een groot aantal inzichtgevende ontdekkingen is gedaan op neurologisch gebied, wordt er maar zeer beperkt gebruik gemaakt van deze kennis en dan nog veelal om farmaceutische oplossingen te vinden.

Het gebruikelijke medische / orthopedagogische model

Ondanks de succesvolle toepassing van gedragsmatige therapie, medicatie en cognitieve leermodellen wordt er in veel gevallen onvoldoende of slechts tijdelijke vooruitgang geboekt in de verbetering van de leer en of gedragsproblemen. De medische en orthopedagogische modellen zijn vaak gelimiteerd in het gebruik van de nieuwe neurologische inzichten. De hersenen zijn bijvoorbeeld niet statisch maar vormbaar. Vaak wordt er voorbij gegaan aan het feit dat het brein “plastisch” is- dat wil zeggen het vermogen heeft om te groeien-. Wanneer de hersenen worden gestimuleerd dan creëer je plastische verandering.

Het chiropractisch / functioneel model

Het vermogen van de hersenen om te ontwikkelen en te verbeteren wanneer de juiste prikkels worden gegeven is de basis van waaruit chiropractoren met een neurologie specialisatie werken. Zij behandelen zonder medicatie en medicijnen dit in tegenstelling tot de medische specialisten. Ook behandelen zij niet alleen vanuit het vermogen om op een andere manier te denken , waarbij meestal de achterliggende kennis van de functionele verstoringen ontbreekt. Een chiropractor met een neurologie specialisatie is opgeleid om de minder functionerende gebieden in de hersenen te identificeren en vervolgens de juiste behandelmogelijkheden aan te wenden om correcte ontwikkeling -door de plasticiteit van de hersenen- te stimuleren.

Er is sprake van een onbalans in de hersenen

Meestal is er sprake van een verstoorde ontwikkeling en bijbehorende afgenomen functie in één of meerdere gebieden van de hersenen; bijvoorbeeld in een voorste hersenkwab, één helft van de kleine hersenen, het evenwichtssysteem of gerelateerde gebieden. Er is sprake van onbalans in de functie van de hersenen. Het brein kan niet meer functioneren en ontwikkelen als een zorgvuldig gedirigeerd orkest. De onbalans kan in veel gevallen leiden tot het beter ontwikkelen van andere gedeelten waardoor de problemen voor een deel kunnen worden gecompenseerd.
De sleutel tot het succesvol behandelen en begeleiden is het vaststellen welk onderdeel van de hersenen niet goed functioneert.

Optimale functie hersenen en bewegingsapparaat onlosmakelijk verbonden

Bij de mens zijn de hersens meer gespecialiseerd, gedifferentieerd en ontwikkeld dan bij welke andere levensvorm dan ook. Deze ontwikkeling heeft plaats kunnen vinden doordat de mens zich rechtop staand voortbeweegt. De nieuwste inzichten laten tevens zien dat gedachten, leerprocessen en het bewegen van het lichaam één en dezelfde achtergrond hebben en onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Met name een goed functionerend houdingsapparaat -onder invloed van de zwaarte kracht- is essentieel voor de basis activiteit in de hersenen. Dit is waar de chiropractor bij uitstek in gespecialiseerd is.Verslechterde functie en of foutieve ontwikkeling van bijvoorbeeld houdingsmotoriek en werking van de wervelkolom hebben veel invloed op het al dan niet goed kunnen functioneren van gedachten- en leerprocessen.

Hersen integratie

Om de problemen in het Autistisch spectrum en bij Dyslexie goed te kunnen begrijpen, te behandelen en de mogelijkheden voor verbetering te optimaliseren is een meer dan gemiddelde kennis van het functioneren van het zenuwstelsel noodzakelijk. Het hersen Integratie Programma voorziet hierin en bied nieuwe mogelijkheden voor behandeling van deze problemen.

Het bekijken van de individuele patiënt staat hierbij voorop. In het hele spectrum van neurologische aandoeningen kunnen dezelfde gebieden verstoord zijn en toch kunnen er verschillende symptomen zijn. Dit komt voort uit de unieke ontwikkeling van een ieders brein.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: Onderzoek, Diagnose, Behandelplan, Behandeling van het bewegingsapparaat, Specifiek Trainingsprogramma, Evaluatie, Advies.

Onderzoek

Uitgebreid functioneel onderzoek vormt de basis voor het succesvolle verloop van het programma en is daarmee één van de belangrijkste stappen in het programma.
Bij iedere patiënt wordt er naast een uitgebreid vraaggesprek (waarbij er onder andere wordt ingegaan op de gegevens die zijn ingevuld op de reeds toegestuurde formulieren) uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren van het bewegingsapparaat en de hersenen om erachter te komen en op welke manier omgeving prikkels gebruikt kunnen worden om verandering in het functioneren van het brei te bewerkstelligen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verscheidenheid van zogenaamde high- tech / low cost , diagnostische technieken die zeer precies en niet ingrijpend zijn. Er worden bijvoorbeeld allerlei reflexen getest zoals visuele-, gehoor- en houdingreflexen, onder andere door middel van zogenaamde infrarood camera opnamen (VENG systeem) en een computer gestuurd platform waarmee de houding en balans worden geanalyseerd (CAPS systeem). Daarnaast wordt er uitgebreid gekeken naar motoriek, ontwikkeling van reflexen, functionaliteit van het beweging apparaat en verwerking van omgevingsprikkels (TOVA test, Blind Spot mapping) etc.

Behandelplan

Aan de hand van alle informatie die wordt verzamelt uit het onderzoek, vraaggesprek, observatie en ingevulde formulieren wordt een individueel behandelplan opgesteld. Hierbij kan informatie verkregen uit een orthopedagogisch en of psychologisch onderzoek aan vullend zijn. Het behandelplan wordt tijdens het tweede bezoek uitvoerig met doorgenomen zodat het heel duidelijk is hoe het programma gaat verlopen. Het behandelplan zal tussentijds worden aangepast wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn , bijvoorbeeld aan de hand van een tussentijdse evaluatie.

Behandeling

Het behandelprogramma zal op zijn minst bestaan uit een behandel gedeelte en een trainingsprogramma. Daarnaast kunnen advies bijvoorbeeld op het gebied van voeding en lichamelijke beweging en of aanvullende therapie onderdeel uitmaken van het programma.
Bij de behandeling speelt het identificeren van het onder actieve hersengebied en het observeren van de reactie op de behandelmethode – dat wil zeggen de manier waarop gestimuleerd wordt- een zeer belangrijke rol. Wanneer de testen bijvoorbeeld laten zien dat een kant van de hersenen relatief minder functioneert, dan zal de behandelaar deze hersenhelft (hemisfeer) stimuleren met een zogenaamde omgevingsprikkel zoals, licht geluid, warmte, een mechanische stimulus zoals een specifieke serie oefeningen, een specifieke correctie om een onderdeel van het houdingsapparaat beter te laten stimuleren etc.. Daarna zal er gecontroleerd worden of er een verandering in functie heeft plaatsgevonden. Het is daarbij belangrijk om te weten dat alle vormen van behandeling niet heel ingrijpend en of vervelend zijn. Centraal bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van o.a. primitieve reflex oefeningen, de interactieve metronoom, balans oefeningen, oogoefeningen, voeding adviezen.

Individueel trainingsprogramma

Gebaseerd op de bevindingen van het eerste uitgebreide onderzoek en anamnese zal er een individueel trainingsprogramma worden samengesteld dat op gezette tijden wordt geëvalueerd en aangepast wanneer dat nodig is. De oefeningen worden zo samengesteld dat er sprake is van een optimale stimulatie en rehabilitatie van de verzwakte functies in het centrale zenuwstelsel en bewegingsapparaat. Het trainingsprogramma wordt begeleid door een persoonlijke trainer die precies weet van de persoonlijke omstandigheden en de daarbij behorende therapie. De trainer draagt er zorg voor dat nieuwe oefeningen worden aangeleerd en dat ze uitvoerbaar zijn in de thuis situatie en daar waar nodig worden aangepast. Oefeningen uit het programma worden ideaal gezien dagelijks twee keer uitgevoerd.

Duur van het programma

De duur van het programma is afhankelijk van de individuele omstandigheden en bevindingen. Gemiddeld zal er rekening moeten worden gehouden met een duur van tussen de 4 en de 6 maanden waarbij de frequentie waarin geoefend wordt, de individuele belastbaarheid, de mate waarin er problemen zijn en hoe vaak er nieuwe oefeningen kunnen worden gegeven, een rol spelen. Het is daarbij goed om te beseffen dat de snelheid van de rehabilitatie van het centrale zenuwstelsel meestal afhankelijk is van de frequentie waarmee wordt gestimuleerd (waarbij teveel ook niet goed is!).

Tot slot

Met dit unieke programma bieden we nieuwe mogelijkheden en oplossingen gebaseerd op het verbeteren en optimaliseren van de functie in de hersenen onder andere door gebruik te maken van het bewegingsapparaat. Wij maken hierbij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke en klinische inzichten. De resultaten van de behandeling en onderzoeken worden, bij toestemming, gebruikt in wetenschappelijk onderzoek om het programma verder te kunnen verbeteren. Eerdere resultaten behaald met vergelijkbare, zij het vereenvoudigde en minder specifieke, behandelprogramma’s laten zeer goede resultaten zien.
Verder vinden wij het belangrijk dat u weet dat het hele programma door verreweg de meeste kinderen en ouders als zeer plezierig ervaren. Doordat er veelvuldig wordt geëvalueerd is het ook zo dat er een duidelijk beeld over de vooruitgang en de mogelijke aanpassingen ontstaat. Wanneer de onbalans in functie eenmaal is terug gebracht, en de daarbij behorende mogelijkheden verbeterd zijn, dan is in de meeste gevallen sterke terugval niet meer te verwachten.

trainsters met kind_-5
trainsters met kind_-6
trainsters met kind_-17
trainsters met kind_-20
trainsters met kind_-23
trainsters met kind_-30
trainsters met kind_-3

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak