trainsters met kind_-3Jose IMDe Interactieve Metronoom (IM) is een technologisch programma dat heeft aangetoond bij kinderen en volwassenen met een verscheidenheid aan cognitieve en fysieke problemen, zoals ADHD en ADD de concentratie, de coördinatie en timing te verbeteren. De IM traint de hersenen effectiever informatie te plannen, te groeperen en te verwerken door het herhalen van precieze activiteiten.

IM staat voor Interactieve Metronoom. Een standaard IM-programma bevat 15 sessies. Per week worden er gemiddeld 2 tot 3 sessies van een half uur uitgevoerd. Een koptelefoon plus hand- en voetsensoren worden gedragen terwijl de patiënt oefeningen herhaalt op een door de computer aangegeven ‘beat’. De bijgeluiden op de achtergrond helpen de patiënt te concentreren en bewegingen te maken in verfijnde milliseconden. Na een oefening toont de computer nauwkeurig de stand van zaken. Het doel is om een persoonlijke score te verlagen.

Dit interactieve trainingsproces bevat de mogelijkheid om het leer-en ontwikkelingsproces te verbeteren. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de IM positief effect heeft op:

  • Aandacht en concentratie
  • Coördinatie
  • Taalontwikkeling
  • Leesvaardigheid
  • Controle over agressie en impulsiviteit
  • Wiskundige vaardigheden

Wat is jouw IM score?

IM score { ms }
Categorie
30 en lager
Uitzonderlijk
31 -40
Boven gemiddeld
41 -120
Gemiddeld
121-200
Onder gemiddeld
201 en hoger
Ernstige tekortkomingen

Bewezen resultaten

A.D.H.D. onderzoek

Een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek onder 9 tot 12 jarigen met A.D.H.D. gediagnosticeerde jongens, toonde aan dat degenen die een IM training deden een significante verbetering in concentratie, coördinatie, controle van agressie, lezen en taalvaardigheid doormaakten. Dit onderzoek is gepubliceerd in het American Journal of Occupational Therapy.

Motorisch coördinatie onderzoek

Een vergelijking tussen kinderen in het speciaal onderwijs die getraind werden met de IM en een controlegroep wees uit dat de getrainde kinderen in coördinatie en spiercontrole significant verbeterden aan de hand van onafhankelijke testen. { Bruininks-Oseretsky en SIPT nauwkeurigheidstest}.

Schoolprestatie onderzoek

Een correlatie analyse van datasets van IM onderzoeken bij peuters, kleuters, jongens met A.D.H.D., SMLK en middelbare school drop-outs gaf een significante relatie aan tussen het trainen met IM en de volgende vaardigheden: lezen, rekenen, mondelinge/ schriftelijke taal, schrijven, coördinatie en concentratie.

Wat zeggen de experts?

“Aandacht, leren en problemen oplossen zijn functies van onze hersenen die afhankelijk zijn van het tegelijkertijd kunnen gebruiken van een aantal gebieden van de hersenen. Hierdoor kan men plannen en logische volgorden van acties laten ontstaan. De Interactieve Metronoom helpt systematisch oefeningen te doen die de basis van het motorische systeem en planningcapaciteiten verbetert.”

Stanley I. Greenspan, MD, kinderpsychiater en auteur van “Building Healthy Minds”.

“De Interactieve Metronoom is spectaculair. Het is een van de meest veelbelovende ontwikkelingen in de medicijnvrije behandelingen van A.D.H.D. Het is een solide systeem, non-farmaceutisch en snelwerkend, niet alleen voor ADHD-ers of ADD-ers, maar ook voor de verbetering van de mentale functie in het algemeen”.

Edward Hallowell, MD, erkend ADHD expert en auteur van de besteller “Driven to Distraction”.

Praktijk Blaauw was de eerste praktijk in Europa die gecertificeerd is door INTERACTIVE METRONOME

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak