De Nederlandse Chiropractoren Associatie

NCA

De Nederlandse Chiropractoren Associatie, kortweg N.C.A. is de beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland. Al vanaf de oprichting in 1975 streven zij naar erkenning van de chiropractie in Nederland en maken zich sterk voor de kwaliteit van de aangesloten chiropractoren.

Mede door die inspanningen zijn de vergoedingen van verzekeraars de laatste jaren duidelijk toegenomen en neemt het aantal verwijzingen van reguliere artsen jaarlijks toe.

Titelbescherming en het creëren van een eigen plek in de gezondheidszorg zijn zaken waar de N.C.A. zich de komende jaren sterk voor wil maken. Daarnaast moet ervoor gezorgd worden dat patiënten met rug-, nek- en hoofdpijnklachten in eerste instantie bij een chiropractor terechtkomen. Momenteel is de chiropractor te vaak een laatste strohalm.

Voor u en voor de zorgverzekeraar is het van belang dat de chiropractische behandeling wordt uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar van wie de kwaliteit bekend is bij de beroepsorganisatie. De N.C.A. laat slechts chiropractoren toe aan haar associatie als zij voldoen aan de volgende eisen:

  • De vooropleiding: VWO met wis-, natuur- en scheikunde; hetzelfde als voor de studie medicijnen in Nederland.
  • Opleiding chiropractie aan een van de wereldwijd erkende colleges; overal in de wereld worden door de beroepsverenigingen dezelfde eisen gehanteerd.
  • Na- en bijscholing.
  • Voor buitenlandse chiropractoren bovendien nog de eis om de Nederlandse taal te beheersen op een behoorlijk niveau.

Als u vragen heeft, of wanneer u meer informatie wilt ontvangen kunt u de website van de N.C.A. raadplegen.

De S.C.N. (Stichting Chiropractie Nederland)

scn

De Stichting Chiropractie Nederland, bestaande uit het College Chiropractie en de Chiropractoren Registratie Commissie, probeert de chiropractie in Nederland nader te definiëren. Deze stichting stelt de regels vast voor opleiding en nascholing, maar ook de eisen aan de chiropractiepraktijk, de gedragscode, de klachten- en geschillen-commissie en de voorwaarden voor registratie voor nieuwe collega’s.

De S.C.N. heeft als doel de kwaliteit van de chiropractische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken middels een onafhankelijk registratiesysteem. De S.C.N. tracht haar doelstelling na te streven aan de hand van onder andere duidelijk omschreven protocollen en richtlijnen voor onder meer het Graduate Education Programme, dat aansluit op de opleiding, nascholing en het vaststellen van minimale eisen voor (her)registratie. Zo vermeldt bijvoorbeeld het beroepsprofiel van de chiropractor wat het beroep precies inhoudt en op welke wijze een chiropractor is opgeleid en te werk gaat.

Tjalkwerf 2B, 2804 LT, Gouda

Bel ons via:

Bel ons via:

0182 - 570124

Stuur ons een e-mail:

Stuur ons een e-mail:

info@chiroblaauw.nl

Sessie inboeken?

Maak hier een afspraak